Ympäristö

Sitoutamme toimintamme kestävän kehityksen suuntaviivoihin

Tarve ympäristöongelmien vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen kasvaa. Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristöstä huolehtiminen ovat Aikolonille tärkeitä asioita.

Huomioimme ympäristönäkökohdat koko toimintaketjussa:

  • Valvomme materiaalitoimittajiemme ympäristövastuullisuutta.
  • Omassa tuotannossamme panostamme nykyaikaiseen ja tehokkaaseen konekantaan, sekä minimoimme tuotannossa syntyvää hukkaa optimointi ohjelmien ja tuotannon suunnittelun avulla.
  • Ympäristöystävällistä toimintaamme tukee myös verkkokauppa, jossa myydään tuotannostamme yli jääviä materiaaleja.

Jäännösmateriaalit, joita emme pysty enää hyödyntämään tuotannossamme, kierrätetään uusiokäyttöön yhteistyökumppaneidemme avulla.

Olemme aloittaneet matkan kohti ISO 14001 sertifiointia, joka antaa meille toimivan rakenteen ympäristövaikutusten rajoittamiseen ja sitouttaa toimintamme kestävän kehityksen suuntaviivoihin vieläkin vankemmin. Tavoitteena on sertifiointi vuoden 2022 aikana.