Tekniset muovit

Teknisiä muoveja valmistetaan, kun valtamuovien eli perusmuovien polymeerirunkoon kopomelyroidaan muita ketjuja.

Teknisiin muoveihin kuuluvat POM (polyoksimeteeni eli polyasetaali), PA (polyamidi eli nailon), PET (polyetyleenitereftalaatti), tekninen PC (polykarbonaatti), PUR (polyuretaani), sekä näiden eri seostetut vaihtoehdot. Tekniset muovit ovat perusmuoveja mittatarkempia työstää ja useilta ominaisuuksiltaan vaativampiin käyttökohteisiin soveltuvia. Teknisten muovien käyttökohteissa lämpötilat ovat normaalisti 150 celsiusasteeseen asti.

Lue lisää teknisistä muoveista materiaalikohtaisista esittelyistä alta.

Tuotevalikoimassamme teknisiä muoveja on saatavana muovilevyinä, muovitankoina ja muoviainesputkina.

 
Fysikaaliset ominaisuudet

Ominaispaino

Vedenimeytyminen 24/96 h (23 °C)

Säänkesto

Palavuus

Elintarvikekelpoisuus

Mekaaniset ominaisuudet

Kimmomoduuli

Vetolujuus

Murtovenymä

Murtolujuus

Taivutusmoduuli

Taivutuslujuus

Puristusmoduuli

Iskulujuus (charpy)

Kovuus (kuulapaine)

Kulumiskestävyys

Kitkakerroin (terästä vasten)

Lämpöominaisuudet

Käyttölämpötila (hetkellinen)

Käyttölämpötila (jatkuva)

Käyttölämpötila (minimi)

Lämpölaajenemiskerroin 23–60 °C

Lämpölaajenemiskerroin 23–100 °C

Ominaislämpökapasiteetti

Lämmönjohtavuus

Sähköiset ominaisuudet

Ominaispintavastus

Ominaisvastus

Läpilyöntilujuus

Valittuja tuotteita: 0 Valitse vähintään 2 tuotetta Käynnistä vertailu