Sertifikaatit ja hyväksynnät

Sertifikaatteja: ISO10993, FDA, REACH ja ROHS. Alla lueteltu materiaalien yleisimpiä säädöksiä, asetuksia ja hyväksyntiä.

2002/95/EG –RoHS direktiivi
The Restriction of the use of certain Hazardous Substances

Euroopan unionin säännös, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näitä aineita ovat elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä palonsuoja-aineet PBB (polybromattu bifenyylieetteri) ja PBDE (polybromattu difenyylieetteri). Direktiivi on voimassa 1. heinäkuuta 2006 alkaen.

1907/2006/EC –REACH asetus
Altistumisskenaario

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Tarkoittaa Euroopan unioninasetusta kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista.

10/2011/EG (PIM)
Elintarviketeollisuus

Asetus, joka koskee materiaaleja suorassa kosketuksessa elintarvikkeisiin. Tuotantoketjun raaka-aineiden alkuperän jäljitettävyys.

FDA
Elintarviketeollisuus USA

Food and Drug Administration -viraston lista materiaaleista, jotka soveltuvat käytettäväksi suorassa kosketuksessa elintarvikkeeseen.

ISO 10993
Medical EU

Standardi, joka määrittelee mitkä materiaalit ovat bioyhteensopivia ihmisen tai eläimen kanssa yhtäjaksoisesti enintään 24h.Ladattavat tiedostot