Muovien kemikaalien kestävyys

Muovien kemikaalien kestävyys vaihtelee paljon. Tässä oppaassa on esitetty yleisimpien muovilaatujen kemikaalien kestävyyttä käyttäen tiedon lähteinä johtavia materiaalivalmistajia.

Oppaan arvot ovat kuitenkin suuntaa antavia, ja muovien soveltuvuus kosketukseen kemikaalin kanssa on aina testattava käytännön kokeella tai varmistettava asia muoviasiantuntijalta.

Olennaisia muovien kemikaalien kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • Käytettävä kemikaali ja sen ainepitoisuudet
  • Käyttölämpötila
  • Mahdollinen aiempi altistuminen kemikaalille
  • Kappaleen kuormitus kemikaalialtistuksen aikana
  • Usean kemikaalin yhteisvaikutus
  • Paine
  • Altistumisaika
  • Edellä mainittujen asioiden yhteisvaikutus

Lue lisää aiheesta ja lataa opas, josta löydät kattavat taulukot eri muovien kemikaalien kestosta.