Tyhjiömuovaus

Muovien tyhjiö- eli alipainemuovausta

Tyhjiömuovauksessa lämmitetty kestomuovinen levyaihio imetään tyhjiöllä muotin pintaan, jolloin muotin muodot kopioituvat levyyn tarkasti. Vantaan tuotantolaitoksella on neljä tyhjiömuovauskonetta, joilla valmistettavien muoviosien koko vaihtelee hyvin pienistä erittäin suuriin. Suurimman koneemme muovausala on 2200 X 1200 X 700mm.

Levyaihio lämmitetään tyhjiömuovauskoneen sähkövastuksilla pehmeäksi, jonka jälkeen lämmennyt levy puhalletaan paineilmalla kuplaksi korkeissa kappaleissa. Samanaikaisesti muotin sisältävä koneen työkalupöytä nostetaan ylös kuplan sisään. Tämän jälkeen kuplasta imetään ilma pois alipaineen avulla. Muoviosa jäähdytetään ja aihio irrotetaan muotista. Lopuksi reunat leikataan pois ja kappaleeseen tehdään mahdolliset aukotukset CNC-tekniikkaa hyödyntäen.

Muotti

Tyhjiömuovauksessa käytettävä muotti voidaan valmistaa erilaisista materiaaleista kuten puusta, alumiinista tai uretaanipohjaisesta hartsiseoksesta (esim. Ebalta, Cibatool, Sikablock). Muottimateriaalin valintaan vaikuttavat muun muassa sarjakoko ja tuotteelta vaadittavat laatuominaisuudet.

Tyhjiömuovattavat materiaalit

Useat kestomuovit soveltuvat tyhjiömuovattaviksi. Tyhjiömuovauksessa käytettävät levyt ovat yleensä 1–10 mm paksuja.


Yleisimmin käytetyt materiaalit:

Muovien tyhjiö- eli alipainemuovausta

Pasi Salonen

Tuotepäällikkö lämpö- ja tyhjiömuovaus, koko Suomi
Pasi Salonen

020 779 0037
sähköposti

Varaa aika tapaamiselle