Tyhjiömuovaus

Muovien tyhjiö- eli alipainemuovausta

Tyhjiömuovauksessa lämmitetty kestomuovinen levyaihio imetään tyhjiöllä muotin pintaan, jolloin muotin muodot kopioituvat levyyn tarkasti. Vantaan tuotantolaitoksella on viisi tyhjiömuovauskonetta, joilla valmistettavien kappaleiden koko vaihtelee hyvin pienistä erittäin suuriin. Suurimman koneemme muovausala on 1 800 X 2 800mm.

Levyaihio lämmitetään tyhjiömuovauskoneen sähkövastuksilla pehmeäksi, jonka jälkeen lämmennyt levy puhalletaan paineilmalla kuplaksi. Samanaikaisesti muotin sisältävä koneen työkalupöytä nostetaan ylös kuplan sisään. Tämän jälkeen kuplasta imetään ilma pois alipaineen avulla. Kappale jäähdytetään ja aihio irrotetaan muotista. Lopuksi reunat leikataan pois ja kappaleeseen tehdään mahdolliset aukotukset CNC-tekniikkaa hyödyntäen.

Muotti

Tyhjiömuovauksessa käytettävä muotti voidaan valmistaa erilaisista materiaaleista kuten puusta, alumiinista tai uretaanipohjaisesta hartsiseoksesta (esim. Ebalta, Cibatool, Sikablock). Muottimateriaalin valintaan vaikuttavat muun muassa sarjakoko ja tuotteelta vaadittavat laatuominaisuudet.

Tyhjiömuovattavat materiaalit

Useat kestomuovit soveltuvat tyhjiömuovattaviksi. Tietyt muovit (esim. PC, PP) joudutaan esilämmittämään ennen varsinaista tyhjiömuovausta. Tyhjiömuovauksessa käytettävät levyt ovat yleensä 1–10 mm paksuja.


Yleisimmin käytetyt materiaalit: