Muovimateriaalin valinta

Muovin koneistuksen ja lämpömuovauksen raaka-aineina käytetään muovin puolivalmisteita kuten muovilevyjä, muovitankoja ja muoviputkia. Erilaisia muovimateriaaleja ja niiden seoksia on tarjolla satoja erilaisia. Oikea materiaali tulee valita kyseisen osan käyttökohteen vaatimusten mukaisesti.

Hyvässä materiaalisuosituksessa saatavilla olevia tietoja verrataan teknisiin tietoihin ja alakohtaisiin empiirisiin arvoihin. Ensin määritetään käyttökohteeseen parhaiten sopiva muovimateriaali sekä aihio (muovilevy, muovitanko, muoviputki), josta muoviosa valmistetaan. Sen jälkeen arvioidaan muovimateriaalin soveltuvuus laskelmien avulla.

Lopulta muovimateriaalin valinta vahvistetaan käytännön testauksella tai simuloimalla käytännön olosuhteita, jos mahdollista.

Muovien yleisesti tunnistettuja etuja ovat mm.

  • keveys
  • korroosiovapaus
  • monipuoliset työstömenetelmät
  • energiatehokkuus
  • kustannustehokkuus

Tutustu Aikolonin muovimateriaaleihin

Olemme uudistaneet Muovimateriaalin valintaoppaamme, jonka sisältö on nyt entistä kattavampi.

Oppaassa käydään läpi systemaattinen tapa muovimateriaalin valintaan. Oppaan avulla:

  • Opit hyödyntämään 12-kohtaista muovin valintamenetelmää.
  • Opit, miten muovimateriaalin valinta tehdään systemaattisella tavalla.
  • Teet parempia ja onnistuneempia muovimateriaalivalintoja.

Pääset lataamaan ilmaisen kattavan Muovimateriaalin valintaoppaan alta tai tästä linkistä.

Muovimateriaalin valinta

Muovimateriaalin valinta