Muovisanastoa

amorfinen rakenne, jossa ei ole kiteisyyttä
apuaine muovin valmistusta helpottava valmistusaine, joka ei ole tarkoitettu jäämään lopulliseen tuotteeseen
biohajoava muovi muovi, joka hajoaa luonnossa esiintyvien mikro-organismien (kuten bakteerien, sienten ja levien) vaikutuksesta pienimolekyylisiin osiin
elasti polymeerimateriaali, jonka kimmoinen venyvyys on suuri tai lähes rajaton
erikoismuovi vähän käytetty ja kallis muovi, kuten PSU, LCP, PEI ja PPS
hartsi kiinteä tai nestemäinen, usein suurimolekyylinen orgaaninen aine, joka muuttuu paineen alaisena valuvaksi
homopolymeeri vain yhdestä monomeerilajista muodostuva polymeeri
jännitysrelaksaatio ajasta riippuva jännityksen pieneneminen
jännityssäröily muoviin aiheutuva sisäinen tai ulkoinen halkeama, joka syntyy lyhytaikaista mekaanista lujuutta pienemmällä jännityksellä, yleensä ulkoisen olosuhteen kiihdyttämä
kertamuovi kertamuovautuva muovi, jota ei voida muovata uudelleen ilman kemiallisen rakenteen hajoamista
kiteisyys molekyylitasolla esiintyvä kolmiulotteinen järjestyneisyys
kompaundi seos, joka on sekoitettu perinpohjaisesti yhdestä tai useammasta polymeerista ja muista aineksista, kuten täyteaineista, pehmittimistä, katalyyteistä ja väriaineista
komposiitti kiinteä tuote, joka muodostuu kahdesta tai useammasta eri faasista eli olomuotoalueesta, käsittää yleensä sideaineen ja kuituaineen
kopolymeeri useammasta kuin yhdestä monomeerilajista muodostunut polymeeri
lisäaine aine, jota lisätään muoveihin yhden tai useamman ominaisuuden parantamiseksi tai muuttamiseksi
lujitemuovi polymeerikomposiitti, joka koostuu muovista ja lujitteesta
makromolekyyli molekyyli, joka koostuu hyvin suuresta joukosta atomeja, tavallisesti vähintään 10 000:sta
masterbatsi polymeerin ja sen kanssa suurina pitoisuuksina seostetun yhden tai useamman lisäaineen seos, jota ei sellaisenaan voida käyttää tuotteen valmistukseen
monomeeri aine, jonka pienehkö molekyyli kykenee reagoimaan samanlaisten tai toisten samalla tavoin reagoivien molekyylien kanssa
muovi ihmisen valmistama polymeerimateriaali, joka muovautuu paineen tai lämmön avulla halutun muotoiseksi kappaleeksi
osakiteinen muovi muovi, jonka rakenne sisältää kiteitä
pehmite heikosti tai tuskin ollenkaan haihtuva aine, jota lisätään muoviin alentamaan sen pehmenemislämpötilaa ja lisäämään sen työstettävyyttä, joustavuutta ja venyvyyttä
polymeeri aine, jonka makromolekyyli on muodostunut monomeerien liittyessä yhteen
silloitus tapahtuma, jossa muodostuu useita molekyylien välisiä kovalenttisiä sidoksia polymeeriketjujen välille
solumuovi muovi, jonka useat pienet keskinäisessä yhteydessä tai erillään olevat koko massan alueelle jakautuneet onkalot (solut) alentavat sen tiheyttä
tekninen muovi yleinen, käyttömäärältään valtamuovia pienempi muovi, kuten ABS, PET, PMMA, PC, POM, PBT ja PA
täyteaine suhteellisen reagoimaton kiinteä aine, jota lisätään muoviin sen lujuuden, kestävyyden, työstöominaisuuksien tai muitten ominaisuuksien muuttamiseksi tai kustannusten pienentämiseksi
uusiokäyttö kierrätys palauttamalla jäte tuotantojärjestelmään
uusiomuovi puhdistetuista, hylätyistä esineistä hienonnettu muovi
valtamuovi käyttömäärältään suuri kestomuovi: PE, PP, PVC ja PS
vanheneminen materiaalissa ajan mittaan tapahtuvat, palautumattomat kemialliset ja fysikaaliset muutokset
viruminen pitkäaikaisen jännityksen kappaleeseen aiheuttama venymä