Lämpömuovaus

Muovien taivutukset ja uunitetut kappaleet

Lämpömuovauksessa kestomuovinen levyaihio lämmitetään ja muovataan haluttuun muotoon. Lämpömuovaus tehdään tyypillisesti pienehköissä sarjoissa alkaen yksittäiskappaleesta aina muutaman sadan kappaleen sarjaan.

Lämpömuovaus voidaan jakaa eri menetelmiin sen mukaan, millainen muoviosa halutaan valmistaa. Lämpömuovausta voidaan tehdä erilaisilla lämpötaivutuskoneilla tai lämmittämällä muoviaihio uunissa ja muovaamalla muovilevy haluttuun muotoon muotin avulla.

Muovausmenetelmä tulee valita jo tuotetta suunniteltaessa, jotta päästään mahdollisimman edulliseen lopputulokseen. Henkilökuntamme auttaa mielellään oikean muovausmenetelmän valinnassa.

Muovausmenetelmän valintaan vaikuttavat

  • lopputuotteelta vaadittavat ominaisuudet
  • tuotteen dimensiot
  • tuotteen muoto
  • sarjakoko

Lämpömuovaukseen meillä on seuraavia laitteita

  • sauvataivuttimia
  • lankataivuttimia
  • vesikone
  • erikokoisia uuneja
  • puhalluspöytiä