Meriliikenneteollisuus

Yleisimmät sekä MED hyväksytyt muovimateriaalit meriteollisuudessa

Aikolon toimittaa meriliikenteen muovi- ja komposiittimateriaalit muovilevyinä ja niistä jatkojalostettuina piirrustusten mukaisina tuotteina.

Euroopan unionissa varusteiden vaatimuksista ja hyväksyntämenettelyistä säädetään laivavarusteista annetussa direktiivissä 2014/90/EU. Direktiivi on saatettu voimaan Suomessa laivavarustelailla (1503/2011).

Ruorimerkki laivavarustedirektiivillä varmistetaan EU-maiden lippujen alla operoivien laivojen varusteiden turvallisuus ja laatu. Käytännössä vaatimuksenmukaisuus osoitetaan MED-hyväksynnällä, josta osoituksena tuote voi käyttää ruorimerkkiä.

Risteilyaluksissa käytettävien sisutusmateriaalien tulee täyttää YK:n alaisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Mikäli alus purjehtii Euroopan Unionin lipun alla, tuotteen tulee olla EU:n laivavarustedirektiivin (Marine Equipment Directive) mukaisesti MED-hyväksytty.

Ruorimerkki

Laivavarusteen valmistajan on kiinnitettävä laivavarustedirektiivin mukainen ruorimerkki sellaiseen laivavarusteeseen, joka täyttää 4 §:n 1 momentissa säädetyt vaatimukset ja joka on valmistettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisesti. Laivavarusteen valmistaja voi ruorimerkin sijasta tai sen lisäksi käyttää laivavarustedirektiivin mukaista elektronista tunnistetta.

Aikolon Oy on YardMate verkoston jäsen. YardMate on laiva- ja meriteollisuuteen suunnattu konsortio, joka tukee telakoita ja sen alihankkijoita operaatioissaan.

Aikolon Oy on YardMate verkoston jäsen. YardMate on laiva- ja meriteollisuuteen suunnattu konsortio, joka tukee telakoita ja sen alihankkijoita operaatioissaan.

Muovimateriaalien edut:

  • pitkä käyttöikä, suuri vastustuskyky suolaa, korroosiota, UV-säteilyä ja säätä vastaan
  • keveys
  • kulutuskestävyys

Yleisimmät materiaalit:

Meriteollisuuteen soveltuvien muovien käyttökohteita

Tyypillisiä käyttökohteita muovi- ja komposiitti materiaaleilla laivoissa ovat mm. parvekkeiden väliseinät, hyttien seinät ja katot, kalusteet, valokyltit ja -mainokset, valaisinsuojat, sähköeristeet, äänieristeet sekä koneiden ja laitteiden suojat.

Tyypillisiä käyttökohteita muovi- ja komposiitti materiaaleilla veneissä ovat mm. tuulilasit, kattoluukut, sisustus ja kalusteet sekä ovet ja kojelaudat.

Laivat

parvekkeiden väliseinät ALUCORE®
hyttien seinät ja katot ALUCOBOND®plus, KAPA®tech
kalusteet KAPA®tech, PMMA
valokyltit / valomainokset PMMA, PC, PETG,
valaisinten häikäisysuojat (diffusorit) PMMA, PC DX
koneiden ja laitteiden suojat PETG
sähköeristeet GPO-3

Veneet

tuulilasit PMMA, PC, PETG
kattoluukut PMMA, PC, PETG
ovet
kalusteet KAPA®tech
kojelaudan mittariston taustalevyt