Tietosuojaseloste

Aikolon Oy noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tietosuoja seloste päivitetty 10.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Aikolon Oy
Posankuja 3
90620 OULU
Y-tunnus 1066657-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin ylläpidosta vastaa myynti- ja markkinointijohtaja.

Marko Koljonen
p. 040 1440 601
Sähköpostiosoite näytetään, kun sallit JavaScriptin selaimesi asetuksista.

3. Rekisterin nimi

Aikolon Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, uutiskirjeisiin ja tiedotteisiin sekä asiakastiedon keräämiseen. Käytämme asiakasrekisteriä myös asiakaskyselyihin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Yrityksen nimi
  • Toimiala
  • Työtehtävä
  • Osoitteet
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumerot
  • Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin

Asiakkaan antamat profilointiedot sekä asiakkaan suhdetta ja Aikolonin palvelujen käyttöä koskevat tiedot kuten materiaalien ja osien hankintaan liittyvät tiedot, asiakaspalautteet ja yrityksen strategiaa koskevat tiedot. Tiettyyn henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin suoramarkkinointia varten myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Aikolon Oy:n asiakasrekisteriin tallennetaan tietoja asiakkaan käyttäessä www.aikolon.fi palvelua ja luovuttaessa tietonsa asiakasrekisterin käyttöön.​​

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tiedot varastoidaan ja arkistoidaan Suomessa eikä jäsenrekisterin tietoja tulla siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaukset periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto on varastoitu ja suojattu yleisen toiminnan normaalien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Pääsy sähköiseen aineistoon on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Pääsy henkilötietoihin on vain niillä, kenellä työnsä puolesta on niihin oikeus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakasrekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tämä onnistuu pyytämällä rekisterin yhteyshenkilöä näyttämään omat tiedot. Pyyntöä esitettäessä asiakkaan on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Tämän voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakasrekisterin pitäjä poistaa, korjaa tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Tietojen korjaamista on pyydettävä kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Aikolon asiakasrekisteriin kuuluvalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkinointi- ja mielipidetutkimuksia sekä etämyyntiä varten. Pyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.