Ainestodistukset

2.1 LAATUVAKUUTUS

Todistuksessa valmistaja vahvistaa sen, että toimitetut tuotteet vastaavat tilauksen vaatimuksia. Todistuksessa ei viitata testituloksiin.

2.2 KOETUSTODISTUS

Todistuksessa valmistaja vahvistaa sen, että toimitetut tuotteet vastaavat tilauksen vaatimuksia. Todistuksessa viitataan yleisluontoisiin testeihin. Niissä määritetään, onko tuotteet valmistettu saman tuote-eritelmän mukaisesti käyttämällä samaa menetelmää, lähtöaineita tai puolivalmiita tuotteita ja noudattavatko tuotteet tilauksessa asetettuja vaatimuksia. Testattavien tuotteiden ei välttämättä tarvitse sisältyä toimitukseen, vaan ne voivat olla myös vastaavia tuotteita, joissa käytetään samaa materiaalia.

3.1 VASTAANOTTOTODISTUS

Todistuksessa valmistaja vahvistaa sen, että toimitetut tuotteet vastaavat tilauksen vaatimuksia. Todistuksessa viitataan eräkohtaisiin testituloksiin. Kohdan 3.1 mukaisessa hyväksymistestitodistuksessa valmistaja voi hyödyntää testituloksia, jotka on saatu käytettyjen lähtöaineiden tai puolivalmiiden tuotteiden eräkohtaisen testauksen perusteella. Edellytyksenä on, että jäljitettävyys on taattu.

(HUOM! Saatavilla ainoastaan tuotteen tilauksen yhteydessä, ei jälkikäteen. Lisäksi asiakkaan määriteltävä mitä arvoja halutaan testattavan.)