Muovien kierrätys

Muovi on arvokas ja hyödyllinen raaka-aine, jonka voi käyttää uudestaan. Muovien hyödyntäminen jätteenä on edennyt pitkin harppauksin Suomessa.

Kierrätys on yleisnimitys prosessille, jossa pyritään uudelleenkäyttämään jo käytössä olleita materiaaleja. Muovien kierrätyksessä on kyse koko prosessista, jossa muovit ensin kerätään (logistiikka), sitten käsitellään sopivaan muotoon (lajittelu) ja tämän jälkeen joko uusiokäytetään materiaalina (materiaalikierrätys) tai hyötykäytetään energiana (poltto).


Euroopan unionin asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa arvojärjestyksessä (ns. 4R sääntö):

  • Vähentäminen (reduce)
  • Uudelleenkäyttö (reuse)
  • Kierrätys (recycle)
  • Hyötykäyttö (recovery)

Muoveissa on onnistuttu vähentämään materiaalinkäyttöä huomattavia määriä viime vuosikymmenten aikana, tiettyjä tuotteita on onnistuttu keventämään jopa 70 %. Muovista voidaan valmistaa tuotteita, jotka soveltuvat käytettäväksi kymmeniä ellei satoja vuosia. Muovi soveltuu hyvin kierrätykseen eikä sen prosessoiminen uudestaan vaadi paljon energiaa. Muovin energiarvo on lähes öljyä vastaava, jolloin siitä voidaan poltettaessa saada ihmisille välttämättömiä tuotteita kuten sähköä tai lämpöä.


Muovi sopii erinomaisen hyvin kierrätettäväksi. Siksi onkin tärkeää, että muovialan kierrätystä kehitetään kattavaksi ja kustannustehokkaaksi.

Jätteistä tulee aina pitää huolta, riippumatta niiden materiaalista. Muoviakaan ei saa hylätä luontoon. Ehkä muovituotteiden edullisuus saa luonto- ja ympäristöarvoista piittaamattomat ihmiset jättämään luontoon muiden jätteidensä lisäksi myös hyvinpalvelleen muovituotteen. Muovi sinäänsä ei aiheuta ympäristöongelmia. Muovituotteiden oikealla käytöllä voidaan päinvastoin ratkaista paljon ongelmia. Muovista voidaan tehdä toimivia jätevesijärjestelmiä, suojata tuotteita pilaantumiselta, kasvattaa hyötykasveja pienemmällä veden ja torjunta-aineiden kulutuksella ja niin edelleen.

Muovi on arvokas raaka-aine myös varsinaisen käyttönsä päätteeksi. Lähes kaikki muovijäte on hyödynnettävissä monin tavoin energiana tai materiaalina.

Lähde: Muoviteollisuus ry