Henkilöstö

Henkilöstö - yhtiömme merkittävä voimavara

Aikolon Oy:n menestyksen kulmakivi on henkilöstömme ja kiinnitämme hyvinvointiin erityistä huomioita.

Olemme luoneet motivoivan ja turvallisen työympäristön. Työyhteisömme on tasavertainen, jossa kaikkia työntekijöitä kunnioitetaan ja annetaan hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Tavoitteenamme ovat pitkäaikaiset työsuhteet ja sitoutunut henkilöstö. Varmistamme, että organisaatioillamme on riittävästi osaavaa ja koulutettua henkilökuntaa toteuttaa ympäristöjärjestelmään vaikuttavaa toimintaa sekä jatkuvaa kehitystä. Henkilöstötarpeet otetaan huomioon henkilöstösuunnitelmassamme.

Tavoitteenamme on edistää tehokkuutta jatkuvan toiminnan kehittämisen kautta. Luotamme vahvaan johtamiseen, joka meille merkitsee avointa ja luottamuksellista viestintää, arvopohjaista käytöstä sekä selkeää suunnan näyttämistä.

Henkilöstömme hyvinvointi on meille erittäin tärkeää. Elämäntilanteiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita, ja pyrimme olemaan heidän tukenaan parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme valmiita joustamaan, neuvottelemaan ja osoittamaan ymmärtämystä.

1. Oppiminen

Tuotteemme ja tuotantomme mukautuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Tämä tarkoittaa jatkuvaa oppimista meiltä kaikilta, jotta voimme vastata entistä paremmin ja tehokkaammin asiakkaidemme tarpeisiin. Kannustamme työntekijöitämme oppimaan ja kehittämään uusia ideoita ja toimintatapoja. Onnistumme ja välillä epäonnistumme, mutta emme pelkää virheitä, vaan hyväksymme ne osaksi kehittyvää yritystoimintaamme.

Tavoitteenamme on varmistaa, että jokainen työpäivä kartuttaa tietotaitoamme. Perehdytys on olennainen osa uuden oppimista, ja sen avulla uudet työntekijät voivat tuntea olonsa tervetulleiksi ja siirtyä nopeasti itsenäiseen työskentelyyn.

2. Terveys ja turvallisuus

Työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Olemme sitoutuneet turvalliseen ja ergonomiseen työympäristöön kaikilla osa-alueilla. Seuraamme säännöllisesti tapaturmataajuutta ja raportoimme siitä kuukausittain. Analysoimme työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet oppiaksemme niistä. Teemme jatkuvaa työtä parantaaksemme työntekijöidemme tietoisuutta turvallisuusriskeistä. Odotamme kaikkien sitoutuvan jatkuvaan toiminnan parantamiseen sekä toimivan ennaltaehkäisevästi onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien suhteen.