Henkilöstö -yhtiömme tärkein voimavara

Henkilöstö - yhtiömme tärkein voimavara

Henkilökuntamme on Aikolon Oy:n tärkein voimavara ja kiinnitämme hyvinvointiin erityistä huomioita.

Olemme halunneet luoda työympäristön, joka koetaan motivoivaksi ja turvalliseksi. Työyhteisömme on tasavertainen, jossa kaikkia työntekijöitä kunnioitetaan ja annetaan hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen.

Tavoitteenamme ovat pitkäaikaiset työsuhteet ja sitoutunut henkilökunta. Pyrimme tehokkuuden kasvattamiseen panostamalla henkilökohtaiseen palkitsemisjärjestelmään ja jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

Luotamme hyvään johtajuuteen, joka meillä tarkoittaa avointa ja luottamuksellista viikoittaista viestintää, arvojen mukaista käytöstä ja suunnan näyttämistä.

Välitämme aidosti työntekijöistämme ja heidän elämästään. Muuttuvat elämäntilanteet asettavat välillä haasteita ja haluamme auttaa työntekijöitämme selviämään niistä parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme joustavia, neuvottelevia ja ymmärtäväisiä.

Oppiminen

Tuotteemme ja tuotantomme mukautuu asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa jatkuvaa oppimista meiltä kaikilta, jotta voimme vastata paremmin ja tehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin. Haluamme kannustaa työntekijöitämme oppimaan ja ideoimaan uusia asioita ja toimintatapoja. Ideoimme, onnistumme ja välillä epäonnistumme, mutta emme pelkää virheitä, vaan hyväksymme ne osaksi kehittyvää yritystoimintaa.

Kaikille meille kertyy tietotaitoa jokaisena työpäivämme. Perehdyttäminen eli tiedon siirtäminen työntekijältä toiselle on tärkeä osa uuden oppimista, koska tätä tietoa ei ole saatavilla kirjallisuudesta. Tavoitteenamme on perehdytyksen avulla saada uusi työntekijä tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja pääsemään nopeasti itsenäiseen työskentelyyn.

Terveys ja turvallisuus

Meille työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi ovat ensisijaisen tärkeitä. Olemme panostaneet parhaaseen mahdolliseen työterveyshuoltoon sekä vapaa-ajan turvaan.

Olemme sitoutuneet turvalliseen ja ergonomiseen työympäristöön kaikilla osa-alueilla. Analysoimme työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet ja opimme niistä. Teemme jatkuvaa työtä parantaaksemme työntekijöidemme tietoisuutta turvallisuusriskeistä. Odotamme kaikkien sitoutuvan jatkuvaan toiminnan parantamiseen sekä toimivan ennaltaehkäisevästi onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien osalta.