Laatu

Laatu kuuluu kaikille

Meille laatu tarkoittaa taloudellisesti kestävää pohjaa ylläpitäviä periaatteita, joiden mukaan toimimme. Tavoitteenamme on vastata asiakkaiden vaatimuksiin tehokkaasti ja kehittää toimintaamme jatkuvasti.

1. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja ammattitaidon hyödyntäminen asiakkaiden eduksi

Tavoitteenamme on syvä ymmärrys asiakkaidemme tarpeista ja hyödynnämme vankkaa ammattitaitoamme tuottaaksemme heille lisäarvoa.

2. Joustavat toimintatavat

Tavoitteenamme on olla joustava ja mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

3. Asianmukainen ja ajanmukainen laitekanta

Investoimme asianmukaiseen ja moderniin laitteistoon varmistaaksemme tehokkaan toiminnan.

4. Riittävät resurssit

Varmistamme, että meillä on riittävästi resursseja toteuttaaksemme tehtävämme laadukkaasti ja tehokkaasti.

5. Ammattimainen ja työstään ylpeä henkilökunta

Kasvatamme ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa, joka on ylpeä työstään.

6. Jatkuva oppiminen

Kannustamme henkilökuntaamme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen varmistaaksemme, että pysymme ajan tasalla uusimmista trendeistä ja tekniikoista.

7. Kerralla valmis

Toimimme tehokkaasti ja varmistamme, että tuotteemme ja palvelumme ovat korkealaatuisia ensimmäisestä kerrasta lähtien.

8. Kannattavuus

Tavoitteenamme on ylläpitää kannattavaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.


Laatupolitiikan toteutumista seurataan yrityksen prosessien suorituskyvyn avulla sekä yrityksen henkilökunnan osalta työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden arvioinnin avulla. Yrityksen ydinprosesseja ovat ne prosessit, jotka alkavat ja loppuvat asiakaskohtaamiseen (kuva alla). Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakastyytyväisyyskyselyjen ja reklamaatioiden, sekä muiden palautteiden avulla.Ladattavat tiedostot