| Uutinen

Ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen


Laatuspesialistimme Panu Vanninen suoritti kevään aikana Qualitas Fennican koulutuksen ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentamisesta, ja matkamme ensimmäinen etappi kohti ISO 14001 sertifiointia, on nyt saavutettu.

Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristöstä huolehtiminen ovat Aikolonille erittäin tärkeitä asioita. Haluamme omalta osaltamme olla yhtiö, joka kantaa vastuunsa ympäristön ja henkilöstömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta myös tulevaisuudessa vielä entistäkin paremmin.

Olemme aloittaneet matkan kohti ISO 14001 sertifiointia, joka antaa meille toimivan rakenteen ympäristövaikutusten rajoittamiseen ja sitouttaa toimintamme kestävän kehityksen suuntaviivoihin vieläkin vankemmin. Tavoitteena on saada sertifionti valmiiksi noin vuoden kuluttua.

Lisätietoja: