| Uutinen

Vankka johdon sitoutuminen kivijalkana ISO 9001 laatujärjestelmän uudelleensertifioinnissa


ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisia tavoitteita Aikolonissa ovat virheetön toiminta, 100 % toimitusvarmuus, tyytyväiset asiakkaat sekä kannattava, kehittyvä ja kasvava liiketoiminta.

Bureau Veritaksen suorittamassa Aikolon Oy:n ISO 9001 laatujärjestelmän uudelleensertifioinnin auditoinnissa todettiin jälleen hyvää kehitystä. Laajempi uudelleen sertifiointiauditointi suoritetaan kolmen vuoden välein, joiden välissä on myös hieman kevyempiä määräaikaisauditointeja.

Uudelleen sertifiointiauditoinnissa käytiin läpi Aikolonin ydinprosessit, jotka pitävät sisällään tuotannon Oulussa sekä Vantaalla, varastot, oston, myynnin sekä markkinoinnin. Kaikkien prosessien kyvykkyys siteltiin läpi kaksipäiväisessä auditoinnissa, kahden eri Lead-auditorin toimesta tammi-helmikuun vaihteessa.

”Laatujärjestelmään kuuluu vahvasti johdon sitoutuminen. Olen erittäin tyytyväinen johdon sitoutumisen tasoon ja osallistumiseen Aikolonin sisäisissä auditoinneissa, jotka suoritettiin ennen Bureau Veritaksen suorittamaa auditointia.” kertoo laatuasiantuntijamme Panu Vanninen.

”Sisäiset auditoinnit suoritettiin poikkeuksellisesti johtoryhmässä ristiin auditointeina osastolta toiseen. Tämä vaati johdolta paljon aikaa ja hermoja, mikä osoittaa vankkaa sitoutumistaan asiaan. Auditoinnit hoidettiin todella yksityiskohtaisesti ja jämerästi, josta suuri kiitos johdolle, prosessien omistajille ja toki kaikille muillekin auditointeihin osallistuneille”, painottaa Vanninen.

”Sisäisten auditointien ansiosta johto pääsi syventämään ymmärrystään laatujärjestelmästä sekä erilaisten prosessien käytännöistä, haasteista ja sielunelämästä, joten pidän nyt tehtyä sisäistä auditointikierrosta erittäin tuloksellisena. Saimme uusia näkökulmia kehittää toimintaa”, korostaa Vanninen.

”Vaikka Bureau Veritaksen uudelleen sertifiointiauditoinnissa ei todettu poikkeamia, esille saatiin muutamia kehitysideoita, joista otamme oppia ja hyödynnämme niitä osana jatkuvaa kehitystä ”, kertoo Vanninen.

bv_certification_iso9001.gif