| Uutinen

Henkilökuntamme on tärkein voimavaramme


Aikolon Oy:n kaikki työ tehdään Suomessa ja myös alihankkijamme toimivat Suomessa. Henkilökuntamme on tärkein voimavaramme ja kiinnitämme henkilöstön hyvinvointiin erityistä huomiota.

”Me Aikolonilla huolehdimme työntekijöidemme fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista muun muassa tarjoamalla heille laajan työterveyshuollon ja vapaa-ajan vakuutuksen sekä liikunta- ja virkistyspäiviä. Olemme osallistuneet jo kahtena vuonna Oulun Tervamaratonille, joten se on meillä jo vuosittainen tapa” , kertoo Aikolon Oy:n henkilöstöjohtaja Tuija Hahtonen.

Yrityksen organisaatiotasot pyritään pitämään matalina ja toimintaan liittyvät asiat (mm. toimitusvarmuus, laatu, asiakkailta saadut palautteet ja yleiset positiiviset asiat) käydään läpi viikkopalaverissa. Avoimella keskustelukulttuurilla ja kuukausittaisissa esimies-alaiskeskusteluissa työntekijät tuovat esille myös omia kehitysehdotuksiaan. Varsinaiset kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa.

Aikolonissa tuetaan kouluttautumista ja käytössä on tasavertainen kannustinpalkkiojärjestelmä. Vakituiset työsuhteet tuovat turvaa työntekijälle ja sitouttavat heitä yritykseen.

”Haluamme luoda positiivista yhdessä tekemisen meininkiä ja pyrimme siihen, että kaikkien on mukava tulla töihin. Tavoitteenamme ovat pitkäaikaiset työsuhteet ja sitoutunut henkilökunta. Lisäksi joustavuudella halutaan mahdollistaa kaikille sujuva arki- ja työelämä”, jatkaa Tuija Hahtonen.

Lisätietoja:
Tuija Hahtonen, henkilöstöjohtaja, Aikolon Oy, p. 020 779 0042,