| Uutinen

ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä


Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristöstä huolehtiminen ovat erittäin tärkeitä asioita Aikolonille. Haluamme olla yhtiö, joka kantaa vastuunsa entistäkin paremmin ympäristön hyvinvoinnista myös tulevaisuudessa.

Laatuspesialistimme Panu Vanninen suoritti viime kesänä Qualitas Fennican koulutuksen ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentamisesta, josta matka kohti ympäristötietoisempaa ja ISO 14001 sertifioitua toimintaa alkoi. Prosessin seuraavassa vaiheessa kartoitamme kaikki toimintaympäristöömme liittyvät ympäristövaikutukset ja suuntaamme kohti kehitystoimenpiteitä.

Sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmä tulee antamaan meille toimivan, sisäänrakennetun toimintatavan ympäristövaikutusten rajoittamiseen ja sitouttaa toimintamme kestävän kehityksen suuntaviivoihin kohti jatkuvaa parantamista vieläkin vankemmin. Tavoitteena on saada toimiva ympäristöjohtamisjärjestelmä vuoden 2020 loppuun mennessä ja itse sertifiointi hyväksyttynä suoritettua seuraavan ISO 9001 laatujärjestelmän auditoinnin yhteyteen.

ISO 14001:2015-ympäristöjärjestelmään sisältyy:

  • Ympäristöpolitiikan laadinta
  • Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja ympäristövaikutusten arviointi
  • Suunnitelma ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi
  • Toimenpiteet ympäristöriskien hallitsemiseksi ja lieventämiseksi
  • Ympäristöjärjestelmän tehokkuuden arviointi ja sen parantaminen
  • Ympäristöjärjestelmän johdon katselmus

Lisätietoja: