| Uutinen

Tehtävämuutoksia Oulun yksikössä


Kreeta Pellikka on palannut töihin opintovapaaltaan ja toimii Aikolonin tuotantoinsinöörinä. Tehtävässään hän vastaa, että tuotanto toimii tehokkaasti ja suunnitellusti. Näihin tehtäviin kuuluu tilausrivien käsittely ja ajoitus tuotantosuunnitelmaan sekä tuotannon optimointi materiaalikulutuksen ja asetusaikojen minimoinnin periaatteiden mukaisesti. Lisäksi hän koordinoi Oulun tuotantoyksiköiden välistä materiaalin hallintaa. Tuotantoinsinööri toimii myös tuotantopoikkeamien käsittelijänä ja koordinoijana. Hän on vastuussa siitä, että tuotantoprosessi pysyy suunnitellussa aikataulussa ja laadussa. Tehtäviin kuuluu myös varasto-ohjautuvien tuotteiden tuotannonajoitus, tuotannon jälkilaskelmien raportointi sekä varastoarvon seuranta. Hän raportoi tehtävässään Oulun tuotantojohtajalle.

Kreetalla on jo pitkä työhistoria Aikolonilla. Hän on työskennellyt yhdeksän vuoden ajan tuotannon työnjohtajana. Taustanaan hänellä on AMK-koneinsinöörin koulutus, ja hän on parhaillaan viimeistelemässä konetekniikan DI-opintojaan, joissa hän erikoistuu tuotantotekniikkaan ja opiskelee sivuaineenaan tuotantotaloutta.

”Opintovapaan jälkeen on ollut mukava tarttua uusiin haasteisiin tutussa työympäristössä. Uudessa työssäni olen päässyt hyödyntämään opintojeni tuomaa antia laaja-alaisemmin sekä kehittämään ja haastamaan itseäni uudella tavalla,” kertoo Kreeta.

Kokonaisuudessaan tuotantoinsinöörin tehtävänä on varmistaa, että tuotanto toimii optimaalisesti ja vastaa tehokkaasti yrityksen tarpeisiin tuotteiden ajoituksen, kustannusten ja laadun suhteen.

Lauri Ailinpieti vaihtaa uuteen tehtävään ja siirtyy projektipäälliköksi. Tehtävässään hän vastaa tuotekehitys- ja kehitysprojektien suunnittelusta yhdessä projektin ohjausryhmän kanssa. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluu projektien toteutus ja seuranta, aikataulujen hallinta, budjetin seuranta, hankinnat projektia varten sekä laadun varmistaminen. Hän raportoi tehtävässään kehitysjohtajalle tai ohjausryhmälle.

Lauri on toiminut 2,5 vuotta kehitysinsinöörinä Aikolonilla ja sitä ennen suunnitteluinsinöörinä Lujateko Oy:ssä. Koulutukseltaan Lauri on AMK insinööri (konetekniikka).

”Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa yhdessä suuria asioita, sekä yhdistää eri sidosryhmien tietotaidot ja voimat. Mielenkiinnolla mennään kohti uusia projekteja ja haasteita niiden parissa,” kommentoi Lauri.

Kokonaisuudessaan projektipäällikön tehtävä on varmistaa, että projektit etenevät sujuvasti, budjetissa pysyen ja täyttävät laatuvaatimukset. Projektipäällikkö toimii keskeisenä linkkinä projektin eri sidosryhmien välillä ja vastaa projektin onnistumisesta.

Lauri siirtyi tähän tehtävään samasta positiosta, missä itse olen alun perin ollut, toki hieman erilaisella toimenkuvalla. Ko. positio on yrityksen solmukohta, missä kommunikoidaan eri sidosryhmiin ja tämä tukee Laurin menestymistä tässä uudessa projektipäällikön tehtävässä. Hänen osaamisensa on erittäin tervetullutta tiimiin ja saamme tarvitsemaamme osaamista projektien eteenpäin viemiseen”, sanoo kehitysjohtaja Tuomas Moilanen.

Onnea ja menestystä molemmille uusiin tehtäviin!