| Uutinen

Tehtävämuutoksia ja uusia henkilöitä Aikolonilla


Lari Hahtonen on aloittanut uudessa tehtävässä tuotejohtajana. Tehtävässään hän toimii linkkinä teknisen tiimin ja myynnin välillä sekä tekee yhteistyötä markkinoinnin kanssa tuotteiden lanseerauksessa sekä myynninedistämisessä. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle ja on mukana Aikolonin johtoryhmässä.

Lari on kerännyt kokemusta useista johtotehtävistä Aikolonilla ja hän tuo tähän tehtävään osaamista erityisesti erilaisista muovimateriaaleista ja niiden työstömahdollisuuksista.

Mari Kasvi vaihtaa uuteen tehtävään ja siirtyy HR-koordinaattoriksi. Tehtävässään hän vastaa erilaisten henkilöstöön liittyvien rekistereiden ylläpidosta, henkilöstökyselyistä ja niiden analysoinnista sekä HR prosessien suunnittelusta ja ylläpidosta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat rekrytointi ja perehdytys sekä palkka-asiat. Hän on mukana työsuojelu- ja työhyvinvointitiimissä sekä toimii yhteyshenkilönä työterveyteen. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Martti Hahtoselle.

Mari on työskennellyt Aikolonilla vuodesta 2011 alkaen ja hoitanut aikaisemmin asiakaspalvelua sekä myynti- ja ostoreskontraa. Koulutustaustaltaan hän on YO-merkonomi, tarjoilija, ulkomaankaupan assistentti sekä HR-koordinaattori.

”Olen hoitanut jo pitkään myynti- ja ostoreskontraa ja nyt avautui mahdollisuus uusiin haasteisiin HR-koordinaattorin tehtävässä. Odotan innolla, että pääsen keskittymään ja edistämään näitä asioita kokopäiväisesti”, kertoo Mari.

Kari Nyman vaihtaa uuteen tehtävään ja siirtyy materiaalikoordinaattoriksi. Tehtävässään hän vastaa materiaalien vastaanotosta, materiaalikeräyksistä ja tehtaan sisäisistä palveluista. Hän raportoi tehtävässään ostojohtaja Petri Määtälle.

Kari on työskennellyt vuodesta 2010 lähtien Aikolonin logistiikan parissa useissa eri tehtävissä. Koulutukseltaan hän on raskaan kaluston asentaja sekä järjestelmäasiantuntija.

”Kun on tehnyt kaikenlaisia hommia logistiikan saralta niin aikaisemman kokemuksen perusteella mielekkäimmäksi tehtäväksi on jäänyt toimiminen ostotehtävissä. On mukava palata tekemään tehtävää, jossa koen olevani omimmillaan”, kommentoi Kari omasta tehtävämuutoksestaan.

”Kari on rautainen Aikolon-ammattilainen, joka on uransa aikana työskennellyt useissa eri tehtävissä Aikolonissa. Nyt Karin toimenkuva hieman muuttuu ja hän pääsee osittain takaisin toivomaansa ostotehtäviin. Karin osaaminen on erittäin tervetullutta ja hankintaorganisaatio saa paljon kaivattua lisä-resurssia tiimiinsä. Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö Kari loistaisi uudessa roolissaan”, sanoo ostojohtaja Petri Määttä.

Anton Maslennikov on aloittanut varastotyöntekijänä Aikolonilla maaliskuussa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. sahaukset (palkkisahaukset ja sirkkelöinnit), kokoonpanotyöt, taivutukset, manuaalikoneistukset, viimeistelytyöt ja muut käsityövaiheet tuotteen valmistuksessa. Lisäksi tehtäviin kuulu materiaalikeräykset, materiaalin vastaanotto sekä pakkaus ja lähetys. Anton kuuluu varastotiimiin, jonka vetäjä on Joona Pajari.

Juuso Lesonen on aloittanut varastotyöntekijänä Aikolonilla helmikuussa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. sahaukset (palkkisahaukset ja sirkkelöinnit), kokoonpanotyöt, taivutukset, manuaalikoneistukset, viimeistelytyöt ja muut käsityövaiheet tuotteen valmistuksessa. Lisäksi tehtäviin kuulu materiaalikeräykset, materiaalin vastaanotto sekä pakkaus ja lähetys. Juuso kuuluu varastotiimiin, jonka vetäjä on Joona Pajari.

Katariina Nyman aloitti varastotyöntekijänä Aikolonilla kesäkuussa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. sahaukset (palkkisahaukset ja sirkkelöinnit), kokoonpanotyöt, taivutukset, manuaalikoneistukset, viimeistelytyöt ja muut käsityövaiheet tuotteen valmistuksessa. Lisäksi tehtäviin kuulu materiaalikeräykset, materiaalin vastaanotto sekä pakkaus ja lähetys. Katariina kuuluu varastotiimiin, jonka vetäjä on Joona Pajari.

Elo Stupak toimii Aikon® tuotelinjastolla operaattorina. Hän tuli alun perin työharjoitteluun, mutta on jatkanut tehtävässä viime syksystä lähtien. Hänellä on taustallaan prosessiteollisuuden tutkinto.

Operaattorin työtehtäviin kuuluvat mm. muovilevyjen kovapinnoitus sekä automaattisella että manuaalisella pinnoituslinjastolla sekä muovien jatkojalostaminen hyödyntäen eri muovausmenetelmiä ja teknologioita. Lisäksi työtehtävät sisältävät uusia teknologioita sisältävien muovituotteiden tuotekehitystä. Elo kuuluu pinnoituslinjan operaattoritiimiin, jonka vetäjä on Valtteri Tyynelä.

Veeti Nyholm on palannut takaisin Aikolonille Vantaalle ja aloitti huhtikuussa tuotannon tehtävissä (koneistuksessa). Hänen tehtäviinsä kuuluu koneistaa suunnittelijoiden tekemien ohjelmien mukaisia kappaleita varmistaen asiakkaan piirustuksista niiden oikeellisuus. Hän vastaa myös kappaleiden laadullisesta tuottamisesta ja materiaalin kulutuksesta. Veeti kuuluu Vantaan tuotanto organisaatioon ja hänen esimiehensä on tuotantojohtaja Jukka Kastikainen.

Veetillä on koneistajan koulutus ja hänellä on aiempaa työkokemusta Aikolonilta ennen varusmiespalvelustaan.

Onnea ja menestystä kaikille uusiin tehtäviin!